PRESIDENT DENTAL ZENIT - Nano Seramik Kompozit Set


Marka : Diğer

Stok :

PRESIDENT DENTAL ZENIT - Nano Seramik Kompozit Set

ZENIT - Nano Seramik Kompozit Set  7x4 gr. + 1 adet bonding + 1 adet Etching Gel + 1 adet Dynamic Flow

Kullanım Talimatları 

Nano Kompozit ışıkla kürlenen, yüksek parlaklıkta cilalanan kompozittir, adhesiv dolgu tedavisinde kullanılan ultra-ince, radyo-opak porselen dolgu içerir. Yüksek bir parlaklık sağlayacak şekilde cilalanabilir. Ultra-ince partiküllü dolgusu sayesinde son derece homojen restorasyonlar yapılabilir ve kolayca yüksek parlaklık sağlayacak şekilde cilalanabilir. Bukalemun etkisi dolgu renginin diş yapısına mükemmelen uymasını sağlar. DIN EN ISO 24049 kılavuzlarına uygum sağlanmıştır. Nano Kompozit pratik vidalı şırıngalar içinde temin edilir.

Bileşim:
Monomer matris: diuretan dimethakrilat, butanediol dimetakrilat, isopropylid-bis[2(3)-hidroksi-3(2)-(4-fenoksi)propil] bismetakrilat [Bis-GMA]

Toplam dolgu içeriği ağırlıkça %83 (hacimce %70)
– Cam dolgu (orta tanecik boyu: 0.7 mikron)
– Pirojenik silika (orta tanecik boyu: 12 nm)
– Agglomere nano-partiküller (orta tanecik boyu 0.6 mikron)

Endikasyonlar
- Black sınıfı I, II, III, IV ve V oyuklarda direkt anterior ve posterior restorasyonlar 
- Inlay, onlay ve lamina vener gibi indirect restorasyonlar 
- Molar ve premolar dişlerde genişletilmiş fissür kapatma 
- Cole
- Mobil dişlerin splinte alınması 
- Konturların ayarlanması ve estetiği düzeltmek için renk verilmesi 

Uygulama

Hazırlık önlemleri

Tedaviye başlamadan önce dişi florür içermeyen bir cila macunuyla temizleyin. Diş halen nemliyken renk seçimi için Vita® shade kılavuzu kullanın.

1. Kavitenin Prepare Edilmesi
Kavite genelde adhesif teknikler için  gerektiği derecede minimal invazif olarak prepare edin. Anterior bölgede tüm mine kenar-lara eğim verilmelidir. Posterior bölgedeki kenarlara eğim vermeyin ve dilim şeklinde preparasyondan kaçının. Kaviteyi su spreyleyerek temizleyin, tüm kalıntıları uzaklaştırın ve kurutun. Kavite izole olmalıdır. Kauçuk bir engel kullanılması tavsiye edilir.

2. Pulpanın korunması / Kavite astarı 
Mine-dentin adhesivi kullanılacaksa kavite astarına gerek yoktur. Bazı alanların pulpaya çok yakın olduğu çok derin kavitelerde pulpa kalsiyum hidroksit içeren bir materyalle kaplanmalıdır.

3. Aproksimal temas bölgeleri 
Aproksimal bölgelerdeki kaviteleri doldururken transparan bir matris yerleştirin ve yerine sabitleyin.

4. Etching ile Aşındırma
Etching'i önce kavitenin mine alanlarına uygulatın ve 30 saniye etkisini göstermesini bekleyin. Sonra kavitenin ta-mamını (dentin) aşındırma jeliyle doldurun ve 15 saniye daha etkisini göstermesi için bekleyin. Dentindeki aşındırma süresi 20 saniyeyi geçmemelidir. Sonra kaviteyi su spreyiyle iyice yıkayın ve yağsız basınçlı havayla kurutun. Dentini fazla kurutmayın. Kurutulmuş ve aşındırılmış mine yüzeyleri tebeşir beyazı görünür, bağlayıcının uygulanmasından önce kontamine olmamalıdır. Yüzey tükürükle kontamine olursa tekrar yıkayıp kurutun ve gerekirse tekrar aşındırma yapın.

5. Bağlayıcı ajanın uygulanması Ayrıntılar için Prebond LC talimatlarına bakınız.

6. Kompozitin kavite içine yerleştirilmesi
Vidalı şırıngadan gerekli miktarda kompoziti alın, standart metal aletler kullanarak kaviteye uygulayın ve şekil verin. Tabakaların kalınlığı 2 mm'den fazla olmamalıdır.İnce ve non-polimerize bir film olan dispersiyon tabakası havadaki oksijenin etkisiyle kürlemeden sonra yüzeyde kalır. Bu tabakalar arasında bir kimyasal bağ sağlar ve dokunulmamalı ve nemle kontamine edilmemelidir.

Kürleme
Tüm renkler için standart halojen polimerizasyon birimi veya LED polimerizasyon lambasıyla maruziyet süresi tabaka başına 40 saniye, plazma polimerizasyon birimiyle 2 x 3 saniyedir. Işık kılavuzunu dolgu yüzeyine mümkün olduğu kadar yakın tutun. Kompleks dolguların her yüzeyini polimerize edin.

7. Tıraşlama
Nano Kompozit kürlemeden hemen sonra son kat parlatma elması, esnek diskler, silikon parlatıcılar ve parlatma fırçalarıyla tıraşlanabilir ve parlatılabilir. Oklüzyon ve artikülasyon yüzeylerini kontrol edin ve dolgunun yüzeyindeki yüksek noktaları veya istenmeyen artikülasyon yollarını ortadan kaldırmak için yontun.

İndirekt yöntem 

Kavitenin prepare edilmesi
Kavite mümkün olduğu kadar minimal invasif şekilde, taraflar birbirinden ancak hafifçe uzaklaşacak şekilde prepare edilmelidir. Tüm iç hatlar ve noktasal açılar yuvarlatılmalıdır. Dilim şeklinde preparasyondan kaçının. Düz bir servikal omuz oluşturun, eğrilik vermeyin. Kaçınılamayan alt kesiler cam iyonomer sementle bloke edilmelidir. Preparasyonda yuvarlak uçlu ve ucu hafifçe incelen elmas kullanın. Pulpaya yakın dentin alanlarını ince bir kalsiyum hidroksit materyalle kaplayın.Ojenol içeren oyuk astarları konrtendikedir. 

İnlay fabrikasyonu 
Laboratuarda ölçüyü (impression) kuvvetli mental taşla dökün. Modelin çökmesini bekleyin ve ölçüyü çekip çıkarın. Alttan yapılan kesileri bloke edin ve modele yağsız ayırıcı ajan uygulayın. İnlayi model üzerinde tabakalar halinde inşa edin. Önce aproksimal ve derin oklüzyon kesimlerini inşa edin. Her bir tabaka en fazla 2 mm kalınlıkta olmalı ve ticari olarak bulunabilen bir ışıkla kürleme lambasıyla ayrıca kürlenmelidir. Bundan sonra bitmiş inlayden boya uzaklaştırılır ve tamamen kürlenir. Oklüzyon yüzeylerini fissür deliciyle tıraşlayın ve silikon parlatıcı ve elmas macunuyla yüksek parlaklık elde edilecek şekilde parlatın. İnlayi sabun ve suyla temizleyin ve hava/su spreyiyle yıkayın ve kurutun. 

İnlay, onlay ve venerlerin takılması 
Geçici restorasyonu çıkarın ve kaviteyi temizleyin. Kauçuk bir engel yerleştirin, sonra dişin prepare edilmiş yüzeyini temizleyin ve kurutun. Restorasyona hafif bir basınç uygulayarak uygunluğunu kontrol edin. Uyması için restorasyona kuvvet uygulamayın. Uygunluğu arttırmak için gerekirse oturma yüzeyini törpüleyin. İnlay'in oturmasının denenmesi sırasında oklüzyon ve artikülasyon kontrol edilmemelidir, çünkü inlay'in kırılması riski vardır. Dişi Etching ile aşındırın (Etching kullanım talimatlarına bakın), su spreyi ile iyice yıkayın ve aşındırılmış yüzeyleri yağısız basınçlı havayla kurutun. Kurutulmuş ve 

aşındırılmış mine yüzeyleri tebeşir beyazı görünür, Prebond LC'nin uygulanmasından önce kontamine olmamalıdır. Yüzey tükürükle kontamine olursa tekrar yıkayıp kurutun ve gerekirse tekrar aşındırma yapın. Aşındırılmış mine ve oyuk duvarlarına bir fırçayla ince bir tabaka Prebond LC bağlayıcı ajan uygulayın, ovalayın ve standart bir polimerizasyon birimiyle 40 saniye kürleyin. Kürlemeden sonra uzaklaştırılmaması gereken bir dispersiyon tabakası oluşur, bu tabaka dolgu materyaliyle kimyasal bağ yapar. Kompozit restorasyon yüzeyinin iç tarafını kum püskürtmeyle temizleyin, sonra alkolle temizleyin ve ışıkla kürleme yapmadan Prebond LC uygulayın. Ticari ikili sertleştirici kompozit sementi karıştırın ve restorasyonun iç yüzeyine uygulayın. İnlay'i dikkatle yerine yerleştirin ve aşırı miktarı bir spatülle uzaklaştırın. Aproksimal taraftaki aşırı miktarı bir probla veya diş ipiyle uzaklaştırın. İnlay'in doğru pozisyonda kalmasını sağlamak için kür tamamlanıncaya kadar üzerine yuvarlak uçlu bir stoperle hafifçe bastırın. Aproksimalden başlayarak kompozitin her yüzeyini standart halojenli polimerizas-yon birimi veya LED polimerizasyon birimiyle 40 saniye kürleyin. Aşırı miktarı ince partiküllü elmas döner aletlerle sonra elmas kaplama son kat şeritlerle uzaklaştırın. Oklüzyonu kontrol edin ve gerekirse düzeltin. Son katı tamamlayın ve bir son kat cilasıyla parlatma setiyle parlatın. Not: İnlay kalınlığı 2 mm'den kalınsa ikili kürleme kompoziti kullanılmalıdır.

Lütfen dikkat:
Dental ışık altında çalışma süresi yaklaşık 2 dakikadır. Zaman alıcı restorasyonları yerleştirirken, kompozitin zamanından önce sertleşmesini önlemek için dental ışık geçici olarak uzaklaştırılmalı veya kompozit ışık geçirmeyen bir folyoyla kaplanmalıdır. Bu materyali sertleştirmek için emisyon spektrumu 350 – 500 nm olan bir ışıkla kürleme birimi kullanın. İstenen fiziksel özellikler ancak lambanın doğru fonksiyonuyla elde edilebileceğinden, parlaklık şiddeti imalatçının tanımladığı gibi düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Saklama
25°C'nin üzerinde saklamayın. Doğrudan güneş ışığından kaçının. Vidalı şırıngaları kullandıktan hemen sonra sıkıca kapatın. Materyal kullanımdan önce oda ısısına getirilmelidir. Açıklıkların tıkanmasını önlemek için şırınganın pistonunu hafifçe geri çekin. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın (şırınga üzerindeki etikete bakın). Yalnızca diş doktorları tarafından kullanım içindir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun. Bu ürün spesifik olarak tanımlanmış uygulama yelpazesinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Talimatlarda tanımlandığı gibi kullanılmalıdır. İmalatçı materyalin yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

Yan etkiler
Bu tıbbi aygıt doğru kullanıldığında yan etkiler son derece nadirdir. Ancak immün sistem reaksiyonları (alerjiler) veya lokal rahatsızlık tamamen önlenemez. Yan etkinin bizim ürünümüzden kaynaklandığı kuşkulu olsa bile, istenmeyen yan etkilerle karşılaştığınızda lütfen bize bildiriniz. Dentinin açığa çıkmış olduğu oyuklarda olası pulpa reaksiyonlarını önlemek için pulpa uygun bir şekilde korunmalıdır (örneğin kalsiyum hidroksitle preparasyon).

Kontrendikasyonlar / etkileşimler
Hastada bu ürünün bir bileşenine karşı alerji veya aşırı hassasiyet olduğu biliniyorsa, kullanılmamasını veya yalnızca sıkı tıbbi gözetim altında kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bu gibi durumlarda, istendiği takdirde tıbbi aygıtımızın bileşimini temin edebiliriz. Diş doktoru ürünü kullanmadan önce hastanın ağzında önceden mevcut diğer materyallerle olan bilinen etkile-şimleri ve çapraz reaksiyonları göz önüne almalıdır. Polimerleşmemiş kompozit cilt alerjilerine neden olabilir. Kullanıcı uygun önlemleri almalıdır. Fenolik maddeler (eugenol gibi) polimerizasyonu inhibe ettiğinden bu maddeleri içeren kavite astarlarını (çinko oksitli eugenol sementler gibi) kullanmayın.* Vita Bad Säckingen, Almanya'daki Vita® Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG'nin tescilli ticari markasıdır. 

Diğer

 • Dynair
 • Dürr Dental
 • Faro
 • Luzzani
 • Jun-Air
 • Parise
 • Vatech
 • New Life Radiology S.R.L
 • Dexcowin
 • Visiodent
 • Velopex
 • WIN-US
 • I.C. LERCHER
 • Dentsply
 • Edentall
 • Osaka
 • WoodPecker
 • Carlo De Giorgi
 • Dentonics
 • President Dental
 • Sultan Healtcare
 • OCC Oro Clean
 • FKG
 • Horico
 • Svenska Dentorama AB
 • Hahnenkratt
 • Major Dental
 • DOCHEM
 • Medesy
 • PHILIPS ZOOM
 • 3A Medes
 • Reddish Stone
 • Stoddard
 • BioDent
 • Dispotech
 • Diamir

Özel Fiyat Teklifi İçin İletişime Geçiniz.

Tüm ürünlerimizde 1 yıl garanti ve satış sonrası kurulum ve teknik destek hizmeti vermekteyiz.